Werner AMBERG : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 13-02-1987 / 24-07-1989 : Група на социалистите - Член

Национални партии 

  • 13-02-1987 / 24-07-1989 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

членове 

  • 13-03-1987 / 24-07-1989 : Комисия по регионална политика и регионално планиране
  • 13-03-1987 / 24-07-1989 : Комисия по петициите

Заместник 

  • 13-03-1987 / 24-07-1989 : Комисия по социални въпроси и заетост