Jean-Pierre ABELIN : 2-ри парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член

Национални партии 

 • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Union pour la démocratie française (Франция)

членове 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 11-02-1985 / 31-01-1986 : Делегация в Съвместния комитет Европейски парламент/Генерални кортеси на Испания
 • 21-01-1987 / 13-10-1987 : Комисия по бюджетите
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Делегация за връзки със Съюза на съветските социалистически републики
 • 14-10-1987 / 10-10-1988 : Комисия по младежта, културата, образованието, информацията и спорта
 • 10-10-1988 / 24-07-1989 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика

Заместник 

 • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Комисия по социални въпроси и заетост
 • 21-01-1987 / 09-10-1988 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Комисия по земеделие, рибно стопанство и развитие на селските райони
 • 21-07-1987 / 24-07-1989 : Комисия по социални въпроси и заетост