Annika BRUNA : Начална страница 

Член 

Комисия по правата на жените и равенството между половете 
Делегация за връзки с Беларус 

Заместник 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
Делегация за връзки със Съединените американски щати 
Делегация за връзки с Канада 

Обратна връзка