• Gérard   ONESTA  

Gérard ONESTA : Становища в качеството на докладчик - 6-ти парламентарен мандат 

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

OPINION on the White Paper on a European communication policy EN  
- AFCO_AD(2006)376431 -  
-
AFCO 
OPINION 2005 budget: Section III - Commission EN  
- AFCO_AD(2004)346931 -  
-
AFCO