Gérard ONESTA : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Зелените/Европейски свободен алианс - Член

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Les Verts-Europe-Ecologie (Франция)

Заместник-председател 

 • 20-07-1999 / 14-01-2002 : Европейски парламент
 • 20-07-1999 / 14-01-2002 : Бюро на Европейския парламент
 • 15-01-2002 / 19-07-2004 : Европейски парламент
 • 15-01-2002 / 19-07-2004 : Бюро на Европейския парламент

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по бюджетите
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по конституционни въпроси
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

Заместник 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по конституционни въпроси
 • 16-12-1999 / 14-01-2002 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по културата, младежта, образованието, медиите и спорта
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Временна комисия по повишаване на морската безопасност

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on restoration of rights and justice in the case of the Bhopal disaster in India EN  
- P5_DCL(2003)0025 - Отпаднала  
Marie Anne ISLER BÉGUIN , Inger SCHÖRLING , Paul A.A.J.G. LANNOYE , Gérard ONESTA , Yves PIÉTRASANTA  
Дата на внасяне : 29-10-2003
Срок : 29-01-2004
Брой подписали : 36 - 29-01-2004