Rogério BRITO : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 19-12-1991 / 26-10-1993 : Коалиция на левите - Член

Национални партии 

  • 19-12-1991 / 26-10-1993 : Coligação Democrática Unitária: Partido Comunista Português (PCP) (Португалия)

членове 

  • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико
  • 15-01-1992 / 26-10-1993 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 11-02-1993 / 26-10-1993 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико

Заместник 

  • 15-01-1992 / 26-10-1993 : Комисия по регионална политика, регионално планиране и връзки с регионални и местни власти
  • 28-01-1992 / 26-10-1993 : Подкомисия по рибно стопанство
  • 27-02-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив
  • 11-02-1993 / 26-10-1993 : Делегация за връзки с държавите от Персийския залив