Des GERAGHTY : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 18-02-1992 / 24-03-1992 : Група за Европейската обединена левица - Член
  • 25-03-1992 / 11-01-1993 : Група за Европейската обединена левица - Член на бюрото
  • 12-01-1993 / 18-07-1994 : Независими

Национални партии 

  • 18-02-1992 / 11-01-1993 : Workers' Party (Ирландия)
  • 12-01-1993 / 18-07-1994 : Democratic Left (Ирландия)

членове 

  • 10-04-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Швеция
  • 10-04-1992 / 18-07-1994 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
  • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕО-Швеция
  • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Швеция