Gerhard BOTZ : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

Заместник-председател 

 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Украйна, Беларус и Молдова
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Украйна, Беларус и Молдова

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по регионална политика
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Украйна, Беларус и Молдова
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по регионална политика
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Украйна, Беларус и Молдова
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Украйна, Беларус и Молдова

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 17-10-1994 / 15-01-1997 : Комисия по бюджетен контрол
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чешка република