Jürgen SCHRÖDER : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

Заместник-председател 

 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по развитие
 • 15-09-2004 / 21-09-2004 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико
 • 19-01-2006 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по развитие
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по развитие
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея

Заместник 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по регионално развитие
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по регионално развитие
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Централна Америка
 • 24-04-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Афганистан

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Икономическо партньорство между ЕО и КАРИФОРУМ – Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Кот д'Ивоар – Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и КАРИФОРУМ – Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Кот д'Ивоар – Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Гана – Временно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и държавите от Тихоокеанския регион – Временно споразумение за икономическо партньорство ЕО и държавите от Южноафриканската общност за развитие – Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и държавите от Източна и Южна Африка – Споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Източноафриканската общност – Етапно споразумение за икономическо партньорство между ЕО и Централна Африка (разискване)  
- P6_CRE(2009)03-23(14)  

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ по предложението за решение на Съвета относно сключването на споразумението за икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и държавите от КАРИФОРУМ, от друга.  
- DEVE_AD(2009)415304 -  
-
DEVE 
СТАНОВИЩЕ относно стабилизацията на Афганистан: предизвикателства пред ЕС и международната общност  
- DEVE_AD(2008)400348 -  
-
DEVE 
ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ мисиите на ЕС за наблюдение на избори: цели, практики и бъдещи предизвикателства  
- DEVE_AD(2008)400481 -  
-
DEVE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on Female Genital Mutilation EN  
- P6_DCL(2006)0041 - Отпаднала  
Feleknas UCA , Raül ROMEVA i RUEDA , Karin SCHEELE , Jürgen SCHRÖDER , Baroness NICHOLSON OF WINTERBOURNE  
Дата на внасяне : 15-05-2006
Срок : 15-09-2006
Брой подписали : 190 - 15-09-2006

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.