Elda PUCCI : 3-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 24-03-1992 / 18-07-1994 : Група на либералите, демократите и реформаторите - Член

Национални партии 

 • 24-03-1992 / 18-07-1994 : Partito repubblicano italiano (Италия)

членове 

 • 12-06-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с републиките от Югославия
 • 12-06-1992 / 18-07-1994 : Комисия по бюджетите
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с републиките от бивша Югославия
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с републиките от бивша Югославия

Заместник 

 • 11-06-1992 / 10-02-1993 : Делегация за връзки с Албания, България и Румъния
 • 11-06-1992 / 18-07-1994 : Комисия по правата на жените
 • 11-06-1992 / 18-07-1994 : Комисия по външни работи и сигурност
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Делегация за връзки с Албания, България и Румъния
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Делегация за връзки с Албания, България и Румъния