Isidoro SÁNCHEZ GARCÍA : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 19-03-2003 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член на бюрото

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 19-03-2003 : Coalicion Canaria (Испания)

членове 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб
  • 17-01-2002 / 19-03-2003 : Комисия по регионална политика, транспорт и туризъм
  • 07-02-2002 / 19-03-2003 : Делегация за връзки със страните от Централна Америка и Мексико

Заместник 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
  • 17-01-2002 / 19-03-2003 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Venezuela EN  
- B5-0149/2003  

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128