André SOULIER : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 13-06-1995 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член
 • 14-06-1995 / 19-07-1999 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 08-12-1997 : Union pour la démocratie française - Parti républicain (Франция)
 • 09-12-1997 / 19-07-1999 : Union pour la démocratie française - Démocratie libérale (Франция)

Председател 

 • 30-01-1997 / 19-07-1999 : Подкомисия по правата на човека

Квестор 

 • 19-05-1995 / 13-01-1997 : Европейски парламент
 • 19-05-1995 / 13-01-1997 : Бюро на Европейския парламент

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по изследвания, технологично развитие и енергетика
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Япония
 • 19-05-1995 / 13-01-1997 : Квестори
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Япония
 • 16-01-1997 / 30-01-1997 : Подкомисия по правата на човека
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Монголия
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по изследвания, технологично развитие и енергетика
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Монголия
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Монголия

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 16-01-1997 / 02-07-1998 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Унгария
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 03-07-1998 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб