Charles de GAULLE : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 21-07-1999 : Техническа група на независимите членове на Парламента - смесена група - Член
  • 22-07-1999 / 02-10-2001 : Техническа група на независимите членове на Парламента - смесена група - Съпредседател
  • 03-10-2001 / 19-07-2004 : Независими

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Front national (Франция)

членове 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 01-01-2001 / 14-01-2002 : Председателски съвет
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по икономически и парични въпроси

Заместник 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the removal from office of Mr Jean-Marie Le Pen EN  
- P5_DCL(2000)0021 - Отпаднала  
Bruno GOLLNISCH , Charles de GAULLE , Jean-Claude MARTINEZ , Carl LANG , Marie-France STIRBOIS  
Дата на внасяне : 15-12-2000
Срок : 05-03-2001
Брой подписали : 8 - 05-03-2001
Писмена декларация on the Israeli-Palestinian conflict EN  
- P5_DCL(2000)0015 - Отпаднала  
Charles de GAULLE , Bruno GOLLNISCH , Jean-Claude MARTINEZ , Carl LANG  
Дата на внасяне : 24-10-2000
Срок : 24-01-2001
Брой подписали : 9 - 24-01-2001