José Javier POMÉS RUIZ : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 30-08-2004 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 31-08-2004 / 14-02-2007 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото
 • 15-02-2007 / 04-06-2008 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член
 • 05-06-2008 / 13-07-2009 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 15-09-2004 : Partido Popular (Испания)
 • 16-09-2004 / 20-01-2009 : Unión del Pueblo Navarro (Испания)
 • 21-01-2009 / 13-07-2009 : Partido Popular (Испания)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по развитие
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по бюджетен контрол
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по развитие
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по бюджетен контрол
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по развитие
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по бюджетен контрол
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
 • 14-01-2008 / 13-07-2009 : Комисия по петиции

Заместник 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 28-09-2004 / 13-07-2009 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по бюджетите
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по бюджети
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

all-activities 

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно разработването на рамката за дейността на представителите на интереси (лобисти) в европейските институции  
- CONT_AD(2008)390742 -  
-
CONT 
OPINION Proposal for a recommendation to the Council on the negotiating guidelines for an association agreement between the European Union and its Member States on the one part, and the Andean Community and its member countries on the other EN  
- DEVE_AD(2006)378632 -  
-
DEVE 
OPINION Parliament's Opinion on the draft treaty establishing a Constitution for Europe EN  
- CONT_AD(2004)347257 -  
-
CONT 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.