José Domingo POSADA GONZÁLEZ : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 21-01-1999 / 19-07-1999 : Група на Европейския радикален алианс - Член

Национални партии 

  • 21-01-1999 / 19-07-1999 : Coalición Nacionalista (Испания)

членове 

  • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Израел
  • 25-02-1999 / 19-07-1999 : Комисия по бюджетите
  • 25-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Израел