Maren GÜNTHER : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 28-11-1994 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член
 • 29-11-1994 / 19-07-1999 : Група на Европейската народна партия (Група на християндемократите) - Член на бюрото

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (Германия)

Заместник-председател 

 • 30-01-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Малта

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Малта
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Малта
 • 16-01-1997 / 29-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Малта
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Подкомисия по сигурност и разоръжаване

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 03-04-1998 / 19-07-1999 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика