Jean QUERBES : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-05-1997 / 19-07-1999 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Член

Национални партии 

  • 01-05-1997 / 19-07-1999 : Parti communiste français (Франция)

членове 

  • 12-05-1997 / 19-07-1999 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Заместник 

  • 07-05-1997 / 19-07-1999 : Комисия по регионална политика