Wilfried KUCKELKORN : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

членове 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по бюджетите
  • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки с Япония
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по бюджетите
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Япония

Заместник 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по икономически и парични въпроси

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the estimates of revenue and expenditure of Parliament for the financial year 2005 - Committee on Budgets EN  
- A5-0236/2004 -  
-
BUDG 
Report on the communication from the Commission "Towards a single market for supplementary pensions - Results of the consultations on the Green Paper on supplementary pensions in the single market" (Hughes procedure) - Committee on Economic and Monetary Affairs EN  
- A5-0053/2000 -  
-
ECON 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128