Niels SINDAL : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Socialdemokratiet (Дания)

Председател 

 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Естония, Литва и Латвия
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Естония, Литва и Латвия
 • 30-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Литва
 • 14-10-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Литва

членове 

 • 21-07-1994 / 19-07-1995 : Временна комисия по заетостта
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 16-01-1997 / 29-01-1997 : Делегация за връзки с Литва
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Естония
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 14-10-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Естония

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по рибно стопанство
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика