• Helmut   KUHNE  

Helmut KUHNE : Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) - 6-ти парламентарен мандат 

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the organisation of graduate teacher unions in the United States EN  
- P6_DCL(2005)0023 - Отпаднала  
Robert EVANS , Richard FALBR , Helmut KUHNE , Thomas MANN , Klaus-Heiner LEHNE  
Дата на внасяне : 27-04-2005
Срок : 27-07-2005
Брой подписали : 13 - 27-07-2005