Martin SCHULZ : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 01-07-2014 / 10-02-2017 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 01-07-2014 / 10-02-2017 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Германия)

Председател 

  • 01-07-2014 / 16-01-2017 : Европейски парламент
  • 01-07-2014 / 16-01-2017 : Бюро на Европейския парламент
  • 01-07-2014 / 16-01-2017 : Председателски съвет

Председател 

  • 14-07-2014 / 16-01-2017 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

членове 

  • 14-07-2014 / 16-01-2017 : Съвет на председателите на делегации

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Декларации 

Декларация за финансови интереси