Lilli GYLDENKILDE : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 20-12-1994 : Група на Зелените в Европейския парламент - Член
 • 21-12-1994 / 05-01-1995 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Член
 • 06-01-1995 / 19-01-1995 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Член
 • 20-01-1995 / 14-01-1996 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Заместник-председател

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 14-01-1996 : Socialistisk Folkeparti (Дания)

членове 

 • 21-07-1994 / 19-07-1995 : Временна комисия по заетостта
 • 21-07-1994 / 14-01-1996 : Комисия по социални въпроси и заетост
 • 21-07-1994 / 14-01-1996 : Комисия по правата на жените
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия
 • 16-03-1995 / 11-07-1995 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)
 • 12-07-1995 / 14-01-1996 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)
 • 12-07-1995 / 14-01-1996 : Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

Заместник 

 • 19-01-1995 / 14-01-1996 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите