Dobromir SOŚNIERZ : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 22-03-2018 / 01-07-2019 : Независими членове

Национални партии 

  • 22-03-2018 / 01-07-2019 : Wolność (Полша)

членове 

  • 16-04-2018 / 01-07-2019 : Комисия по външни работи
  • 02-05-2018 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник 

  • 22-03-2018 / 01-07-2019 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Основни парламентарни дейности 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси