Eva KJER HANSEN : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 01-08-1994 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член
 • 02-08-1994 / 19-11-1996 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Заместник-председател
 • 20-11-1996 / 19-07-1999 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Venstre (Дания)

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по бюджетен контрол
 • 29-09-1994 / 27-10-1995 : Комисия по социални въпроси и заетост
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Русия
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Русия
 • 14-12-1995 / 17-07-1996 : Временна анкетна комисия по транзитния режим на Общността
 • 18-07-1996 / 13-03-1997 : Временна анкетна комисия по транзитния режим на Общността
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Литва
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по бюджетите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по бюджетен контрол
 • 14-10-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Литва

Заместник 

 • 21-07-1994 / 19-01-1995 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 29-06-1995 / 15-01-1997 : Комисия по бюджетите
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Русия
 • 16-01-1997 / 02-12-1997 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 14-10-1997 / 30-11-1997 : Делегация за връзки с Русия
 • 01-12-1997 / 23-02-1999 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия