Bertel HAARDER : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-07-1999 / 26-11-2001 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Заместник-председател

Национални партии 

  • 20-07-1999 / 26-11-2001 : Venstre (Дания)

членове 

  • 21-07-1999 / 26-11-2001 : Комисия по външни работи, права на човека, обща сигурност и отбранителна политика
  • 29-09-1999 / 26-11-2001 : Делегация за връзки със Съединените американски щати

Заместник 

  • 21-07-1999 / 12-09-1999 : Комисия по бюджетите
  • 13-09-1999 / 26-11-2001 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Annual Report on respect for human rights in the European Union (1998-1999) - Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs EN  
- A5-0050/2000 -  
-
LIBE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128