Irene Barbara Lilia SOLTWEDEL-SCHÄFER : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Зелените в Европейския парламент - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Bündnis 90/die Grünen (Германия)

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Канада
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Канада
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство (ЕИП)

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея
 • 16-01-1997 / 18-11-1998 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея
 • 19-11-1998 / 19-07-1999 : Комисия по петициите
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с държавите-членки на АСЕАН, Югоизточна Азия и Република Корея