Igor GRÄZIN : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 05-09-2018 / 01-07-2019 : Група на Алианса на либералите и демократите за Европа - Член

Национални партии 

  • 05-09-2018 / 31-12-2018 : Eesti Reformierakond (Естония)
  • 03-01-2019 / 01-07-2019 : Independent (Естония)

членове 

  • 10-09-2018 / 01-07-2019 : Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Заместник 

  • 05-09-2018 / 11-10-2018 : Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
  • 05-09-2018 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна
  • 05-09-2018 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
  • 12-10-2018 / 01-07-2019 : Комисия по външни работи

Основни парламентарни дейности 

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси