Francesco BALDARELLI : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Партията на европейските социалисти - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 31-12-1998 : Partito democratico della sinistra (Италия)
 • 01-01-1999 / 19-07-1999 : Democratici di Sinistra (Италия)

Заместник-председател 

 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Чешката република, Словашката република и Словения
 • 30-10-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със Словения

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по рибно стопанство
 • 11-10-1995 / 30-10-1995 : Делегация за връзки със Словения
 • 16-01-1997 / 01-10-1997 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по рибно стопанство
 • 12-05-1997 / 19-11-1997 : Временна комисия за мониторинг на действията, предприети в резултат на препоръките във връзка с BSE (спонгиформна енцефалопатия по говедата)
 • 02-10-1997 / 19-07-1999 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 16-01-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със Словения
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 24-02-1999 / 20-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Словения