Gastone PARIGI : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Независими

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Alleanza nazionale (Италия)

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Унгария
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Унгария
 • 16-01-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със Словения
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по земеделие и развитие на селските райони
 • 16-06-1998 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Монголия
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Словения
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Монголия

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 23-07-1996 / 20-02-1997 : Временна анкетна комисия по BSE (спонгиформна енцефалопатия по говедата)
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика