Stefan GEHROLD : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 20-09-2018 / 01-07-2019 : Група на Европейската народна партия (Християндемократи) - Член

Национални партии 

  • 20-09-2018 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Германия)

членове 

  • 01-10-2018 / 21-10-2018 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
  • 01-10-2018 / 01-07-2019 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 22-10-2018 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

Заместник 

  • 26-09-2018 / 01-07-2019 : Комисия по транспорт и туризъм
  • 26-09-2018 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Панафриканския парламент
  • 11-10-2018 / 01-07-2019 : Комисия по развитие

Основни парламентарни дейности 

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Декларации 

Декларация за финансови интереси