Marie-Paule (Mimi) KESTELIJN-SIERENS : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Vlaamse liberalen en democraten (Белгия)

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по правата на жените
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Подкомисия по парични въпроси
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по икономически и парични въпроси и индустриална политика
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по правата на жените

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 16-01-1997 / 05-02-1997 : Комисия по изследвания, технологично развитие и енергетика
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по околна среда, здравеопазване и защита на потребителите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Подкомисия по парични въпроси
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)