Leonie G.L. van BLADEL : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 18-09-1996 : Група на Партията на европейските социалисти - Член
 • 19-09-1996 / 23-10-1996 : Група на Съюза за Европа - Член
 • 24-10-1996 / 09-12-1996 : Група на Съюза за Европа - Заместник-председател
 • 10-12-1996 / 19-07-1999 : Група на Съюза за Европа - Заместник-председател

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Partij van de Arbeid (Нидерландия)

Заместник-председател 

 • 12-09-1994 / 15-01-1997 : Подкомисия по правата на човека
 • 30-01-1997 / 19-07-1999 : Подкомисия по правата на човека

членове 

 • 21-07-1994 / 12-09-1994 : Подкомисия по правата на човека
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Израел
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Израел
 • 16-01-1997 / 30-01-1997 : Подкомисия по правата на човека
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет

Заместник 

 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Израел
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по външноикономически отношения
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по петициите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Румъния
 • 14-10-1997 / 15-06-1998 : Делегация за връзки с Израел