Magda G.H. AELVOET : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 28-01-1997 : Група на Зелените в Европейския парламент - Заместник-председател
 • 29-01-1997 / 19-07-1999 : Група на Зелените в Европейския парламент - Председател

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Anders gaan leven (Белгия)

членове 

 • 21-07-1994 / 20-09-1995 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 19-01-1995 / 11-07-1995 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 21-09-1995 / 15-01-1997 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 16-01-1997 / 01-10-1997 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
 • 02-10-1997 / 19-07-1999 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по правата на жените
 • 14-11-1995 / 15-01-1997 : Комисия по Правилника за дейността, проверката на пълномощия и имунитетите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция