Raimondo FASSA : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Lega Nord per l'indipendenza della Padania (Италия)

Заместник-председател 

 • 22-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по развитие и сътрудничество

членове 

 • 21-07-1994 / 21-07-1994 : Комисия по развитие и сътрудничество
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки с Швейцария, Исландия и Норвегия
 • 21-09-1995 / 15-01-1997 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 16-01-1997 / 01-10-1997 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)
 • 02-10-1997 / 19-07-1999 : Членове на Европейския парламент в Съвместната асамблея на Споразумението между държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (АКТБ-ЕС)

Заместник 

 • 21-07-1994 / 19-07-1995 : Временна комисия по заетостта
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по транспорт и туризъм
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по институционални въпроси