Luis SA' : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 19-07-1994 / 26-09-1994 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Член

Национални партии 

  • 19-07-1994 / 26-09-1994 : Partido Comunista Português (Португалия)

членове 

  • 21-07-1994 / 26-09-1994 : Комисия по външноикономически отношения

Заместник 

  • 21-07-1994 / 26-09-1994 : Комисия по регионална политика