Jean GOL : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 19-07-1994 / 01-08-1994 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член
  • 02-08-1994 / 28-02-1995 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член на бюрото
  • 01-03-1995 / 18-09-1995 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член на бюрото

Национални партии 

  • 19-07-1994 / 18-09-1995 : Parti réformateur libéral (Белгия)

Председател 

  • 17-11-1994 / 18-09-1995 : Делегация за връзки със страните от Южна Азия и Южноазиатската асоциация за регионално сътрудничество (СААРК)

членове 

  • 21-07-1994 / 18-09-1995 : Комисия по външни работи, сигурност и отбранителна политика
  • 24-10-1994 / 18-09-1995 : Подкомисия по правата на човека

Заместник 

  • 21-07-1994 / 18-09-1995 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
  • 01-12-1994 / 06-03-1995 : Комисия по петициите