Elly PLOOIJ-VAN GORSEL : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член

Национални партии 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Нидерландия)

Председател 

 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник-председател 

 • 23-10-2001 / 14-01-2002 : Европейски парламент
 • 23-10-2001 / 14-01-2002 : Бюро на Европейския парламент

Заместник-председател 

 • 11-07-2000 / 05-09-2001 : Временна комисия по системата за прихващане Echelon

членове 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 06-07-2000 / 10-07-2000 : Временна комисия по системата за прихващане Echelon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Съвет на председателите на делегации

Заместник 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по бюджетите
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Комисия по правата на жените и равните възможности
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Комисия по икономически и парични въпроси

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Report on the communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Making a reality of The European Research Area: Guidelines for EU research activities (2002-2006) - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN  
- A5-0052/2001 -  
-
ITRE 
Report on the communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions "Towards a European research area" - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN  
- A5-0131/2000 -  
-
ITRE 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on a study to be carried out into the unintended disproportionately adverse side-effects on the economy of the directive on the conservation of wild birds, the habitats directive and the Natura 2000 directive EN  
- P5_DCL(2000)0022 - Отпаднала  
Antonius MANDERS , Elly PLOOIJ-VAN GORSEL , Jan MULDER , Jules MAATEN , Maria Johanna (Marieke) SANDERS-TEN HOLTE  
Дата на внасяне : 19-12-2000
Срок : 19-03-2001
Брой подписали : 21 - 19-03-2001