Laurens Jan BRINKHORST : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 14-06-1999 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 14-06-1999 : Democraten 66 (Нидерландия)

Заместник-председател 

 • 30-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 24-02-1999 / 14-06-1999 : Делегация за връзки с Китайската народна република

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по бюджетите
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със Съединените американски щати
 • 16-01-1997 / 30-01-1997 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 16-01-1997 / 14-06-1999 : Комисия по бюджетите

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по институционални въпроси
 • 16-01-1997 / 27-01-1997 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи
 • 16-01-1997 / 14-06-1999 : Комисия по институционални въпроси
 • 16-01-1997 / 14-06-1999 : Комисия по бюджетен контрол
 • 01-09-1997 / 14-06-1999 : Комисия по граждански свободи и вътрешни работи