Johanna L.A. BOOGERD-QUAAK : 5-и парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 05-02-2003 / 19-07-2004 : Група на Европейската либерална, демократична и реформистка партия - Член

Национални партии 

  • 05-02-2003 / 19-07-2004 : Democraten 66 (Нидерландия)

Заместник-председател 

  • 13-03-2003 / 19-07-2004 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи

членове 

  • 10-03-2003 / 12-03-2003 : Комисия по свободи и права на гражданите, правосъдие и вътрешни работи
  • 10-03-2003 / 19-07-2004 : Делегация за връзки с Палестинския законодателен съвет
  • 02-06-2003 / 19-07-2004 : Комисия по правата на жените и равните възможности

Заместник 

  • 20-02-2003 / 19-07-2004 : Комисия по заетостта и социалните въпроси

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация on the Aids epidemic and Vatican advice on condoms EN  
- P5_DCL(2003)0029 - Отпаднала  
Chris DAVIES , Johanna L.A. BOOGERD-QUAAK , Marco CAPPATO , Anna KARAMANOU , Michiel van HULTEN  
Дата на внасяне : 26-11-2003
Срок : 26-02-2004
Брой подписали : 73 - 26-02-2004