María Jesús ARAMBURU DEL RÍO : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 19-07-1994 / 05-01-1995 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Член
  • 06-01-1995 / 26-03-1996 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Член

Национални партии 

  • 19-07-1994 / 26-03-1996 : Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya (Испания)

членове 

  • 21-07-1994 / 26-03-1996 : Комисия по културата, младежта, образованието и медиите
  • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки с Китайската народна република
  • 13-02-1995 / 26-03-1996 : Комисия по правата на жените
  • 12-07-1995 / 26-03-1996 : Делегация за връзки с Китайската народна република

Заместник 

  • 21-07-1994 / 13-02-1995 : Комисия по правата на жените
  • 19-01-1995 / 26-03-1996 : Комисия по социални въпроси и заетост