Erik BERGKVIST : Начална страница 

Член 

Комисия по регионално развитие 

Заместник 

Комисия по бюджети 
Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия 
Делегация за връзки с Китайската народна република 

Последни дейности 

Критично състояние на климата и околната среда (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) SV  
 
Писмени обяснения на вот 
Конференция на ООН по изменението на климата през 2019 г. (COP25) (B9-0174/2019) SV  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка