Angela del Carmen SIERRA GONZÁLEZ : 4-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 19-07-1994 / 05-01-1995 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Член
 • 06-01-1995 / 19-07-1999 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица/Северна зелена левица - Член

Национални партии 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Izquierda Unida (Испания)

членове 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по правни въпроси и права на гражданите
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по правата на жените

Заместник 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Комисия по регионална политика
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Делегация за връзки с Япония
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Комисия по регионална политика
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Делегация за връзки с Япония
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки със страните от Магреба и Съюза на арабския Магреб
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Делегация за връзки с Япония