Stefan BERGER : Начална страница 

Член 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация за връзки с Япония 

Заместник 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация за връзки с Арабския полуостров 

Последни дейности 

Обратна връзка