Nicolas SCHMIT : 9-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии 

  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Parti ouvrier socialiste luxembourgeois (Люксембург)

членове 

  • 02-07-2019 / 20-10-2019 : Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Комисия по заетост и социални въпроси
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб, включително съвместните парламентарни комитети ЕС – Мароко, ЕС – Тунис и ЕС – Алжир

Заместник 

  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Комисия по икономически и парични въпроси
  • 02-07-2019 / 30-11-2019 : Делегация за връзки с Китайската народна република

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Декларация за уместно поведение