Gabriele BISCHOFF : Начална страница 

Заместник-председател 

Комисия по конституционни въпроси 

Член 

Комисия по заетост и социални въпроси 
Делегация за връзки с Меркосур 

Заместник 

Комисия по икономически и парични въпроси 
Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия 

Обратна връзка