Damian BOESELAGER : Доклади – в качеството на докладчик в сянка 

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Обратна връзка