Hannah NEUMANN : Начална страница 

Председател 

Делегация за връзки с Арабския полуостров 

Заместник-председател 

Подкомисия по правата на човека 

Член 

CPDE  
Съвет на председателите на делегации 
Подкомисия по сигурност и отбрана 

Заместник 

Комисия по външни работи 
Делегация за връзки с държавите от Машрек 

Обратна връзка