Geert BOURGEOIS : Начална страница 

Член 

Комисия по международна търговия 
Комисия по конституционни въпроси 
Делегация за връзки с Индия 

Заместник 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

Последни дейности 

OPINION on competition policy – annual report 2019 EN  
- INTA_AD(2020)643140 -  
-
INTA 
Становища в качеството на докладчик в сянка 
Позиция на Европейския парламент относно конференцията за бъдещето на Европа (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020) NL  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка