Christine ANDERSON : Начална страница 

Член 

Комисия по култура и образование 
Комисия по правата на жените и равенството между половете 

Заместник 

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

Последни дейности 

Споразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната квота за внос на висококачествено говеждо месо (препоръка) (A9-0038/2019 - Bernd Lange) DE  
 
Писмени обяснения на вот 
Споразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната квота за внос на висококачествено говеждо месо (резолюция) (A9-0037/2019 - Bernd Lange) DE  
 
Писмени обяснения на вот 
Критично състояние на климата и околната среда (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) DE  
 
Писмени обяснения на вот 

Обратна връзка