Magdalena ADAMOWICZ : Начална страница 

Председател 

Делегация за връзки с Южна Африка 

Член 

CPDE  
Съвет на председателите на делегации 
Комисия по транспорт и туризъм 
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Заместник 

Комисия по правни въпроси 
Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС 

Обратна връзка